Afslutning fra Miljøstyrelsen

Opdatering 21/3-2016
I efteråret 2015, gennemgik Miljøstyrelsen KovaLine produkterne, og det er med stor glæde og iver at vi nu kan meddele vores brugere og interessenter, at Miljøstyrelsen har afsluttet sagen vedrørende mærkning og efterfølgende destruktion.

Her kan du læse, hvad det hele handlede om:

Grundet forkert mærkning af flaskerne, er vi af Miljøstyrelsen blevet bedt om at tilbagekalde KovaLine Sæbe og KovaLine Ready to Use til heste. KovaLine har et meget højt indhold af råvarer, af den årsag mangler vi mærkning på etiketterne.

På KovaLine Ready to Use mangler symboler omkring øjenskadende / øjenirriterende egenskaber. På KovaLine, den drøje sæbe i ufortyndet form, mangler mærkning omkring alvorligt øjenskadende, hudirriterende og signalordet: Fare. Helt konkret drejer det sig om sæbetyperne KovaLine 500ml, KovaLine 250ml og KovaLine Ready to Use.

Undgå kontakt med øjne. Der henvises til Vaskevejledning Hest med tillæg

I kølvandet på dette, er vi blevet enige om at lancere vores 2016 nyhed. Oprindeligt ville vi først lancere en ny og grønnere version af KovaLine sidst på året. I den nye version er bl.a. Cocamide DEA, og andre tensider udskiftet, med mere rene overfladeaktive stoffer, så faremærkning undgås. Samtidigt er der tilføjet kokosolie.

Luk menu